Nämndemannaföreningen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge

Nämndemannaföreningen vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 2024

Styrelsen

Orvar Turegård
 • Ordförande

Orvar Turegård

Även styrelseledamot i Riksförbundet
orvarturegard@gmail.com
070-541 06 13
Bo Nordberg
 • Vice ordförande
 • Kassör

Bo Nordberg

nordberg.bo@gmail.com
076-194 49 49
 • Sekreterare

Elisabet Landrup

elandrup@gmail.com
0705-913975
Mats Sjölin
 • Styrelseledamot

Mats Sjölin

mats.sjolin@outlook.com
073-699 17 43
Raili Pikkusaari
 • Styrelseledamot

Raili Pikkusaari

pikkusaari@hotmail.com
073-227 41 46
 • Suppleant

Anders Edström

anders@specialistkompetens.se
Lena Ohlsson
 • Suppleant

Lena Ohlsson

 • Suppleant

Rafael Bakrawi

rafael.bakrawi@live.se
0707-473270
Anne-Lise Nielsen
 • Suppleant

Anne-Lise Nielsen

anne-lise.nielsen@hotmail.com
070-554 31 75
 • Valberedning
 • Suppleant

Jennifer Brandt

silverpingvinen@live.se
0733-561452

Valberedning

Endast för administratörer